Disclaimer

Disclaimer: Alle informatie op deze site is uit openbare bronnen verkregen zoals Facebookpagina’s van defensie of websites van de overheid zelf. Er wordt nergens informatie verspreid welke onder opsec valt of die lopende cq aanstaande, binnen- en of buitenlandse, oefeningen kan schaden. Foto’s en reportages worden zorgvuldig beoordeeld voordat ze geplaatst worden. Ongecensureerde foto’s of teksten komen enkel voor wanneer... Lees meer